Logo Tasarım

Tarih: 25.01.2024 23:08
Logo Tasarım
Logo tasarımı, bir şirketin, ürün ya da hizmetin anlamını veya tanımını içinde barındıran görsel imzasıdır. Logoya ihtiyaç vardır çünkü hedef kitleye ulaşmanın en hızlı ve kısa yolu görsel öğeleri kullanmaktır. Söz ya da yazıyla anlatılan içeriklerin etkileme süresi çok uzun, etkin olma süresi çok kısadır. Ancak logo gibi görsel bir öğenin etkileme süresi çok kısa, etkin olma süresi sınırsızdır. Günümüzde insanların sahip oldukları zaman, okuyup anlamaya ya da dinleyip karar vermeye yetmez. Bu nedenle sadece göz atarak algılayabilecekleri ve hızla karar vermelerini sağlayacak görsel öğeler avantajlı bir durum yaratır.

Logo tasarımı, bir şirketin, ürün ya da hizmetin anlamını veya tanımını içinde barındıran görsel imzasıdır.

Logoya ihtiyaç vardır çünkü hedef kitleye ulaşmanın en hızlı ve kısa yolu görsel öğeleri kullanmaktır. Söz ya da yazıyla anlatılan içeriklerin etkileme süresi çok uzun, etkin olma süresi çok kısadır. Ancak logo gibi görsel bir öğenin etkileme süresi çok kısa, etkin olma süresi sınırsızdır.

Günümüzde insanların sahip oldukları zaman, okuyup anlamaya ya da dinleyip karar vermeye yetmez. Bu nedenle sadece göz atarak algılayabilecekleri ve hızla karar vermelerini sağlayacak görsel öğeler avantajlı bir durum yaratır.

Kurumsal reklamın en önemli ve aslında en kolay unsuru olan logo, bir şirkete halkla ilişkiler alanında üstünlük sağlar ve kurumun bütünlüğünü koruyarak anlaşılır ve akılda kalıcı bir görsel hatıra oluşturulmasını sağlar.

Logonun ilk sürümleri Orta Çağda tabelalar ve mühürlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra savaşlarda uygarlıkların kendilerine ait armaları olması dost-düşman ayırdına varmayı kolaylaştırırken bir tarafta yer almak aynı zamanda o tarafın armasına sahip olma fikrini gelişmiştir. Markalaşmanın, bir markanın insanlardan tarafından sevilerek görünür hale gelmesinin temelleri de armalarla başlamıştır.

Orta Çağ Avrupası’nda, Aristokrasi dışında kimsenin okuma yazma bilmemesi verilen hizmetin insanlara ifade edilmesi için başka yollar aranmasına neden olmuştur. Böylece her dükkan ya da hizmet için farklı semboller üretilmiş ve bu semboller zamanla evrensel bir hal almıştır. Günümüzde bile dilini bilmediğimiz bir ülkede, berber dükkanları ya da eczaneler, hastaneler gibi hizmet veren yerleri sembolleriyle tanıyabiliyoruz.

Farklı ihtiyaçlar neticesinde ürün paketlerinin içerisinde ürün hakkında bilgi vermek amacıyla kullandığı sembolleri onların markaları oldu. Artık insanlar ürünün adıyla değil markasıyla anımsayarak sevdikleri markanın renklerine ya da sembolüne sempati geliştirmeye başlamışlardır.

Sanayi devriminden sonra, gelişen reklamcılık endüstrisi sayesinde günümüz şartlarına uygun logoların, amblemlerin ve fontların geliştirilmesiyle sektörün hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanmıştır. Logo ve amblemlerin yayılmasıyla birlikte geleneksel, sade yazı tipinin ötesine geçilerek dekoratif ve öznel fontlar oluşturularak tipografinin de gelişmesi hızlanmıştır. Ticari gelişmeye pararel olarak ilerleyen reklamcılık endüstrisi grafik tasarım pazarının da genişlemesine katkıda bulunmuştur.

Günümüzde logo tasarım; bir ürün, hizmet ya da kurumun imzası niteliğini taşımaktadır. Kurumsal kimlik sisteminin en önemli unsuru olan logo, markalaşmanın ilk adımı olarak sayılmakla beraber bilinirlik ve itibar açısından da zaruri bir gereksinim haline gelmiştir.

Logo Nerelerde ve Nasıl Kullanılmalıdır?

 • Web sayfalarında: Logo ihtiyacı karşılandıktan sonra dijital dünyada varolmanın en önemli adımı web sayfasına sahip olmaktır. Sunulan ürün, hizmet veya markanın yayılmasının en hızlı yolu online ortamlarda varlık göstermesidir. Online ortamda oluşturulan ilgili bütün alanlarda logoyla beraber sunulan marka kısa sürede büyük bir bilinirlik elde edecektir.
 • Kartvizitlerde: Profesyonelce hazırlanmış bir logoyla tasarlanan kartvizit markayı ve kişiyi başarıyla temsil ederken konferans, toplantı gibi etkinlik ortamlarında hem tanıtım hem de prestij açısından önemli bir güç kaynağı olacaktır.
 • Ambalajlarda: Markanın sunduğu ürünlerde kullanılan renkler ve fontlar da markanın kurumsal kimliğiyle bütünlük sağlamalıdır. Bütün tasarımın en önemli öğesi ise logodur. Ambalajlarda, üretimi yapan markanın yer alması güvenirlik ve bilinirlik olgularında fark yaratacağı gibi ambalaj tasarımını daha uyumlu ve şık bir hale getirebilir. Ürünün markanın önüne geçtiği bazı durumlarda ise ürünün üzerinde yer alan logo markanın gelişimine büyük katkı sağlayarak pazarlama aşamasında kuruma büyük getirileri olacaktır.

 
 • Online Dökümanlarda: E-Postalar, sosyal medya kapakları, adwords reklamları gibi online olarak varlık gösterilen her alanda web sayfasında olduğu gibi logoyu açık ve anlaşılır bir şekilde kullanmak, müşterilerin veya iş ortaklarının markaya aşina olarak güven duymasını sağlar.
 • Etkinliklerde: Standlar, afişler, bannerlar, broşürler gibi etkinlik alanlarında kullanılan basılı materyallerde de en büyük reklam aracı logodur. Marka hakkında kısa ama yeterli bilgiyi vererek hedef kitleyi çekmek amacıyla kullanılan logolar, böyle kalabalık ortamlarda rekabet avantajı olarak markayı görünür kılar.
 • Diğer Alanlar: Basılı ya da dijital ortamlarda markanın varlık gösterdiği ya da sahip olduğu bütün ürün ve hizmetlerde logonun kullanılması doğru bir pazarlama stratejisinin uzantısıdır.

Font Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Logo tasarımının ayrılmaz bir parçası olan font (yazı tipi), doğru seçildiğinde markanın kaderini değiştirebilecek bir güce sahiptir. Markanın bilinirliği yazı tipinin önüne geçtiğinde ise yazı tipi artık o markanın adıyla anılmaya başlar ve bu da marka için büyük bir reklam avantajı sağlar.

Marka yaratırken, logo tasarlarken, yazı tipi seçerken, afiş ve banner gibi tasarımlar yaparken dikkat edilmesi gereken kurallardan en önemlisi “sadelik” olmalıdır. Bütün tasarım eğitmenlerinin ve uzman grafikerlerin vereceği öğütler sade ve anlaşılabilir bir tasarım yapılmasına yöneliktir. Bu durumda logoda -ve diğer kurumsal kimlik öelerinde- kullanılacak fontun okunaklı ve sade olması özgün olmasından daha büyük bir öneme sahiptir. Okunamayan bir fontla tasarlanmış logo, öncelikle güven duygusu açısından sonrasında itibar açısından oldukça olumsuz bir hava yaratacaktır. Kullanılan font ne olursa olsun yazı tipinin kalınlığı ortalama olarak aynı değerde olmalıdır. Dijital ve baskı materyallerinde doğru ve dağılmamış bir logo tasarlamak için aşırı kalın ya da çok ince büyüklüklerden kaçınarak sade ve teknik olarak doğru olan bir büyüklük tercih edilmelidir.

 

 • Basitlik: Sade ve kolay bir yazı tipiyle tasarlanan logo, ürün ve hizmetlere uygulanması ve çoğaltılması açısından avantaj yaratacaktır. Büyük ya da küçük öğelere uygulanırken sorunsuzca ayarlanabilir nitelikte olmalıdır.
 • Analiz: Başarılı rakip markaların hangi fontu kullandığı analiz edilmesi gereken önemli bir kaynak niteliğindedir. Taklit etmek ya da tam tersini yapmak için değil başarıya ulaşırken kullanılan fontun ne kadar etkili olduğunu anlamak için araştırılması gereken bir konudur.
 • Uyumlu: Dijital alanda varlık gösterip dijital hizmetler veren bir markanın kıvrımlı hatlara sahip, süslü ve okunaksız bir font kullanması güven uyandırmaz. Bu noktada font seçilirken yapılan işe uyumluluğu, beğeni duygusunun önüne geçmeli ve daha profesyonel bir bakış açısı yakalanmalıdır.
 • Sadelik: Logoda ve diğer kurumsal kimlik öğelerinde ve hatta web sayfasında birden fazla font kullanımı istikrarsız bir görüntü ortaya çıkaracağından markanın güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Sektör araştırması yapıldığında büyük ve itibarlı şirketlerin tek bir fontla yol aldıkları, küçük şirketlerin ise birden fazla fontla varlık çabalarını desteklemeye çalıştıkları görülebilir.
 • Özgünlük: Her yerde görülen ve varlığını kanıtlamış fontlar marka için özel bir anlam ifade etmez. O anda popüler olan fontların bir süre sonra belki hiç kullanılmayacağı ve popüler akımlara kapılmanın uzun vadeli bir şirket için dezavantaj haline gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle markaya en uygun fontun seçilmesi aşamasında az kullanılan bir font da seçilebilir.

Logo Tasarımı Süreci

 1. Neden logoya ihtiyaç duyulduğunun anlaşılması: Logo, marka için yaratılmak istenilen ilk izlenimin başlangıç noktasıdır. Müşterilerin ilk gördüğü ve marka hakkında ilk izlenimlerinin oluştuğu noktada markayı temsil eden tek öğe logodur. Bu kadar önemli bir öğenin markaya uygun ve etkili bir temsil yeteneğinin olduğundan emin olunmalıdır. Girilen sektörel rekabet ortamında iyi bir logonun varlığı büyük bir avantaj sağlar.

   

 2. Marka kimliğinin tanımlanması: Logonun tasarım aşamasına geçilmeden önce, markanın kimliğinin tam olarak belirlenmesi ve anlaşılması gerekir. İyi açıklanmış marka kimliği, logonun tasarlanması sırasında yaratıcılığın ve özgünlüğün artmasını sağlayarak eşsiz bir kimlik yaratılarak markanın öne çıkmasına yardım eder.
 3. Tasarım için esin kaynağı ya da çıkış noktası bulunması: Logo tasarımının en zor kısmı muhtemelen bir çıkış noktası yakalamaktır. Farklı birçok fikrin bir sepette toplanıp hedef kitlenin istekleriyle harmanlanması yani müşteriler için ilgi çeken fikirlerin öne çıkmasıyla analiz ve tartışma tamamlanarak tasarım için belli bazı fikirler toplanabilir.
 4. Rakiplerin analizi: Sadece logo tasarımında değil, bir şirketin kurulmasından itibaren her aşamada ve her üründe rakip şirketlerin izlediği yollar gözden geçirilmeli, başarıları ve başarısızlıkları analiz edilmelidir.
 5. Tasarım tarzının belirlenmesi: Fontların farklı çağrışımlar yapması gibi logoların çizim tarzları da farklı anlamlar oluşturarak farklı kitlelere hitap eder. Bu aşamada markanın kimliği göz önünde bulundurularak en uygun tasarım tarzının belirlenmesi gerekir.
 6. Doğru logo tipinin bulunması: Monogram, logotype, amblem, abstract logo gibi farklı tiplerdeki logo formlarından en uygun olanının seçilerek uygulanması markayla bütünlük oluşturması açısından büyük önem taşır.
 7. Renklerin seçilmesi: Renkler farklı alanlarda farklı anlamlar ifade eder. Her sektörün kendine göre bir renk skalası olmakla beraber sektörün renklerinin dışına çıkmak her zaman kötü sonuçlar doğrumaz. Farklı ama yaratıcı bir tasarıma sahip olan logo renk kriterlerine uymasa bile başarılı olabilir. Renklerin sektörel ya da duygusal anlamları göz önüne alınarak ya da markaya uyumlu bambaşka renkler seçilerek tasarım yapılabilir. Logoda kullanılacak ana renklerin yanında kurumsal kimlikte belirtilen tamamlayıcı renkler de markanın bütünlüğüne aykırı olmamalıdır.
 8.  

  Fontun belirlenmesi: Öncelikle Serif, Sans Serif, Script ve Display gibi ana başlıklardan oluşan temel font kategorilerinden birini seçerek tasarım stratejisi belirlenir. Daha sonra spesifik olarak kullanılacak ana ve yardımcı fontlar belirlenebilir.
 9. Tasarımın özelleştirilmesi: Logo tasarımın taslak olarak hazırlanmasının ardından tasarımcı ve müşteri arasında yapılan bilgi alışverişi sonucu müşteriye ya da markaya özel detayların eklenmesiyle logo son halini alır.
 10. Tasarımın markayla birleştirilmesi: Logo tasarımı tamamlandıktan sonra basılı ve dijital elementlere uygunlanma şekillerinin belirlenmesiyle markanın logo temeli oluşturulur.
Yükleniyor...